קירות פעילים

קירות פעילים

קטגוריות
בחירת קטגוריה

קיר הייטק עם מגוון עזרים, מבחר לוחות אינטראקטיביים במדעים, לוחות לפעילות מוטורית ולחיזוק חגורת כתפיים.